Agama Islam Adalah Agama Allah


                                                                          بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
                                                     إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَا
Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. (Ali-Imran 19).


"Sesungguhnya agama yang diridhai disisi Allah ialah agama Islam yakni syari'at yang dibawa oleh para Rasul (nabi) dan dibina atas dasar ketauhidan".

Agama Islam adalah peraturan perikehidupan manusia yang sesuai dengan akal pikiran, yang dibawa oleh utusan Allah Ta'ala yang terpilih, yaitu Rasul junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk segenap manusia. Islam ialah Agama Allah Yang Maha Esa Tuhan semesta alam. 

Agama Islam adalah peraturan untuk seluruh manusia yang hidup didunia, agar terhindar dari kesesatan, dan supaya dapat mencapai kedamaian, kemuliaan, keselamatan, kesejahteraan, aman, sentosa, bahagia dunia dan akhirat. 
Share:

1 komentar:

Terimakasih telah mengunjungi web blog saya, jangan lupa memberi komentar saran yang membangun, Semoga bermanfaat !

Selamat Datang Di Web Blog The Nilawati Site, Saya mengucapkan banyak Terimakasih bagi siapapun yang sudah mengunjunginya.

Arsip Blog

Label

Arsip Blog

Terbaru

Komentar